ดื่มโกโก้อุ่นๆ 1 แก้ว เป็นประจำ จะช่วยให้คุณความจำดีขึ้น

 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนิวยอร์ก ดำเนินการศึกษาเพื่อตรวจสอบผลกระทบของโกโก้ ที่จะทำให้ประสิทธิภาพความจำลดลง


โดยการศึกษาครั้งนี้มีอาสาสมัคร 37 คน อายุ 50-69 ปี พวกเขาจะถูกแบ่งออกเป็น สองกลุ่ม หนึ่งคือกลุ่มที่ ดื่มเครื่องดื่มที่มี ปริมาณของ flavonoids ( โกโก้ ) สูง ในขณะที่ อีกกลุ่มหนึ่งดื่ม เครื่องดื่มที่มี ปริมาณของ flavonoids เพียงเล็กน้อย

หลังจากนั้นสามเดือน กลุ่มที่ดื่มเครื่องดื่มที่มี ปริมาณของ flanovoids สูง มีคะแนนความจำที่สูงขึ้น ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ดีกว่า ใน หน่วยความจำภาพของพวกเขา และ หน่วยความจำโดยรวม

ในช่วงเริ่มต้นของการศึกษา ผู้ที่เข้าร่วมการศึกษามีหน่วยความจำอยู่ในเกณฑ์ปกติ สำหรับคนในยุค 60s แต่หลังการศึกษาพบว่า พวกเขามีหน่วยความจำ ซึ่งเป็น ลักษณะของคนที่มีอายุระหว่าง 30 และ 40 ปี ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำให้บริโภค โกโก้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อประสิทธิภาพในการจดจำของเรา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *